NAJNOVIJE

Emocionalna distanca: kada odnosi u vezi zahlade

Image
Kada se zdravi odnosi počnu gubiti, ljudi se često počnu ponašati loše. Kada se suoče s emocionalnom distancom, neki ljudi odlaze bez objašnjenja. Drugi pronalaze izgovore ili odbijaju priznati znakove da se odnos približava kraju.

7 citata koji najbolje opisuju nesvjesni um

photo: Kirsty Mitchell
Nesvjesni um je pojam o kojem gotovo svi govore. Međutim, većina nas ne razumije njegovo stvarno značenje.  
Takođe nismo u potpunosti svjesni njegove važnosti. Zbog toga vrijedi razmotriti neke citate koji opisuju nesvjesni um kako bi nam bilo jasnije o čemu se radi. U kolokvijalnim terminima, ljudi nazivaju nesvjesnim sve što radite, a da to ne shvatate. Ipak, u psihoanalizi, koncept nesvjesnog uma ide puno dalje od toga. Definisan je kao psihološka struktura koja uključuje sadržaj koji svijest potiskuje. Nesvjesni um određuje mnoga ponašanja. Nesvjesni um je onaj neobični podsvijet koji se otkriva kroz snove, omaške u govoru ili lapsuse. Ovaj koncept se potpuno odvojio od Dekartovog racionalizma. Iako ljudi i dalje ne znaju koliko daleko ide nesvjesni um, on je i dalje jako važan. Ovo su neki od citata koji najbolje opisuju nesvjesno.

1. Jedan od najboljih citata koji opisuju nesvjesni um

Kada govorimo o nesvjesnom, jednostavno ne možemo, a da ne pomenemo Sigmunda Freuda. Sigmund Frojd je proučavao nesvjesni um. Većina citata o nesvjesnom umu se pripisuju njemu. njegov. Ovo je jedan od najvažnijih: "Tumačenje snova je kraljevski put do spoznaje nesvjesnih aktivnosti uma”. Prije Freudove teorije, većina elemenata nesvjesnog nije se smatrala vrijednim studija,  uključujući snove. Freud je, pak, vjerovao da su oni vrlo važni. Otkrio je da su to skrivene poruke koje, kada ih jednom protumačite, pružaju izravan pristup nesvjesnom umu.

2. Nesvjesni um i sudbina

Iako su se Freud i Jung distancirali od klasične psihoanalize, Jung nije zanemario svoje središnje koncepte. To se uočava u sljedećoj izjavi: "Niko ne postaje prosvijetljen zamišljanjem svijetlećih figura, već unošenjem svjetla u tamu sopstvenog uma". Freud je izjavio da je "nesvjesno sudbina". U biti, to znači da nesvjesna aktivnost određuje većinu vaših postupaka. Većina ljudi organizuje svoj život na takav način da se pokorava onome što nesvjesno diktira.

3. Ponavljanje

Nesvjesno se očitava u ponavljanju iskustava. To je ono što obično nazivamo "spoticanje o istom kamenu mnogo puta"Kad se to dogodi, tu je nesvjesna odluka. "Sve stvari koje se događaju u našim životima vezane su za nesvjesno. To je zato što je ono, više od bilo čega drugog, matrica naših ponavljanja."  Ovaj citat Gabriela Rolóna opisuje prirodu tog mehanizma.

4. Ljubav i nesvjesni um

Ovo je citat Ericha Fromma o nesvjesnom umu. Opisuje jedan od mehanizama koji djeluju kod straha od ljubavi.  "Dok se svjesno ne plašimo zavolimo, pravi strah, iako je često nesvjestan, jeste strah da zavolimo." Ovaj citat pokazuje  dinamičnost između svjesnog i nesvjesnog.  Dok vjerujete da se plašite da vas neko neće zavoljeti, istina je da se zapravo plašite ljubavi. Vaš strah skriva osjećaj krhkosti.

5. Jezik nesvjesnog uma

U ovom citatu vidimo opis nesvjesnog uma u smislu komunikacije. "Gotovo cijeli naš um sačinjava nesvjesno. Moramo naučiti komunicirati sa tim tajnovitim dijelom našeg uma. On ima svoj jezik, a simboli nam pomažu da to učinimo." Ovaj citat Elsa Punseta odnosi se na ideju da je jezik nesvjesnog kodiran. Ovaj citat takođe naglašava važnost uspostavljanja veze sa onom stvarnošću koja ima toliko toga da nam okrije.

6. Društvo laži

John Grinder je rekao: "Živimo u kulturi koja vjeruje da većina onoga što radimo obavljamo svjesno. Međutim, većinu onoga što radimo, i to onoga u čemu smo najbolji, dolazi iz nesvjesnog". Društvo nam govori da treba držati stvari pod kontrolom i racionalizirati sve. Pa ipakne znamo razloge zašto radimo ono što radimo. To je jednostavno zato što naše djelovanje određuje nesvjesni um.

7. Osjećaj humora

Jedan od najboljih citata Facundo Cabrala opisuje nesvjesni um i njegove posljedice na poseban način. "Nemojte govoriti da se ne možete šaliti, jer nesvjesno nema smisla za humor. Ono će ozbiljno shvatiti stvari i svaki put će me podsjetiti na to! " Iako je namjera da ovaj citat bude humorističan, ono što je tvrdio je ozbiljno. Ono takođe ide ruku pod ruku sa klasičnom teorijom o tome. Ovdje se govori o nesvjesnim "naredbama" koje vam "naređuju" da postupate na određeni način. 

Nesvjesni um je zagonetka. Ono što radimo određeno je našim svjesnim i nesvjesnim umovima.  Dakle, zalaženje dublje u nesvjesni um je fascinantna avanturaTakođe nam pomaže da bolje razumijemo ko smo doista.

Comments

Popular posts from this blog