NAJNOVIJE

Emocionalna distanca: kada odnosi u vezi zahlade

Image
Kada se zdravi odnosi počnu gubiti, ljudi se često počnu ponašati loše. Kada se suoče s emocionalnom distancom, neki ljudi odlaze bez objašnjenja. Drugi pronalaze izgovore ili odbijaju priznati znakove da se odnos približava kraju.

Granični poremećaj ličnosti (Borderline): karakteristike, simptomi i liječenje

Granični poremećaj ličnosti (BPD) utiče na način razmišljanja, percepciju i povezivanja osobe koja pati sa ostalim ljudima. 
Osoba koja pati od ovog poremećaja može biti nepopustljiva, što uzrokuje nemogućnost prilagođavanja i ponašanje koje odstupa od društvenih normi. Bitna karakteristika poremećaja granične ličnosti je opšta obrazac nestabilnosti u međuljudskim odnosima i samospoznaji. 
Ukratko, BPD podrazumijeva trajan problem u društvenom i osobnom funkcionisanju, čudan način rješavanja problema i međuljudskih odnosa. Obično počinje u adolescenciji ili na početku odrasle dobi, mada se može javiti i kasnije. Većina ljudi dobiva dijagnoze između 19 i 34 godine.

Uobičajeni simptomi graničnog poremećaja ličnosti

"Molim te, nemoj me ostaviti"

Osobe s BPD-om čine nevjerovatne napore kako bi izbjegle stvarna ili zamišljena napuštanja. Percepcija napuštanja ili odbijanja može dovesti do dubokih promjena u samoj slici, spoznaji i ponašanju.


Ovi pojedinci su vrlo osjetljivi na okolnosti. Oni doživljavaju ogroman strah od napuštanja i neodgovarajući bijes zbog toga. To se događa čak i onda kad je napuštanje samo privremeno. Na primjer, mogu doživjeti bijes kada neko stigne kasno na sastanak ili mora otkazati sastanak s njima.
Ljudi s BPD-om možda vjeruju da ovo "napuštanje" podrazumijeva da su oni "loši". Strah od napuštanja vezan je uz netoleranciju usamljenosti i potrebu da stalno imaju druge ljude oko sebe. Njihova nastojanja da izbjegnu napuštanje može uključivati ​​impulsivne radnje kao što su samoozljeđivanje ili suicidalno ponašanje.

"Ni sa tobom, nit' bez tebe"

Osobe sa graničnim poremećajem ličnosti imaju nestabilne i intenzivne odnose. Oni mogu idolizirati svoje skrbnike ili potencijalne ljubavnike već od prvog ili drugog sastanka. Oni takođe mogu zahtijevati da druga osoba provodi puno vremena sa tom osobom ili da dijele sve intimne detalje veze sa njima.
Međutim, oni brzo mogu preći od idealizacije na devaluiranje ljudi. Mogu "osjetiti" kao da druga osoba ne brine dovoljno, ne daje dovoljno, ili nema dovoljno vremena za njih. Osobe s BPD-om mogu se brinuti za druge, ali samo s očekivanjem da je druga osoba spremna da zadovolji njihove potrebe kada im to zatraže. BPD osobe su takođe sklone iznenadnim i dramatičnim promjenama mišljenja o drugim ljudima. Čas mogu misliti da je neko za njih najbolja potpora, a ubrzo nakon toga promijeniti mišljenje, i smatrati ih izdajnicima. 
Sve ove promjene obično odražavaju razočaranje u podršku od strane onih koje je osoba idealizovala (roditelji na primjer), ili traumu odbijanja ili napuštanja. 
"Čas da, čas ne"
Može postojati oštra i trajna promjena identiteta, koju karakterizira nestabilna slika o sebi ili osjećaj sebe. Osobe s BPD-om se iznenada i dramatično mijenjaju, mijenjaju samu sliku o sebi, ciljeve, vrijednosti i profesionalne aspiracije.
Oni takođe mogu doživjeti nagle promjene u svom seksualnom identitetu, vrijednostima i odabiru prijatelja. Ovi pojedinci mogu iznenada varirati i preuzeti na sebe ulogu osobe kojoj je očajnički potrebna pomoć, ili mogu postati osvetoljubivi i tražiti kompenzaciju  za pretrpljeno zlostavljanje.
Obično ljudi sa graničnim poremećajem ličnosti imaju negativnu ili štetnu sliku o sebi. Ponekad se sjećaju kao da uopšte ne postoje. To se događa kada osjećaju nedostatak smislenog odnosa, brige i podrške.
Osim toga, stanje osoba sa BPD-om se pogoršava u nestrukturiranim situacijama na poslu ili u školi.

Impulsivnost i rizik od samoubistva

Osobe s graničnim poremećajem pokazuju impulzivnost u najmanje dva područja koja su potencijalno štetna za sebe. Oni mogu zavisnici od kockanja, neodgovorno trošiti novac, tražiti utjehu u hrani, zloupotrebljavati droge, ili voziti nesmotreno. Osim toga, kod njih je obično pristutno ponašanja kao što su rekurentne prijetnje samoubistvom ili samopovređivanje.
Uspjela samoubistva se javljaju kod 10% tih pojedinaca. Uobičajeno je i samopovređivanje (rezanje, opekotine) i prijetnje ili pokušaji samoubistva. Suicidalne tendencije su obično razlog zašto ovi pojedinci traže pomoć. 
Mnogi slučajevi samoozljeđivanja su reakcija na uočeni prijetnju odvajanja ili odbijanja.  Samopovređivanje često pruža privremeno olakšanje jer osoba na taj način potvrđuje sposobnost da osjeća ili smanjuje osjećaj krivice.

Intenzivna raspoloženja

Osobe s graničnim poremećajem ličnosti pokazuju nestabilnost u odnosima zbog vrlo reaktivne emocionalnosti. Na primjer, pate od epizoda razdražljivosti ili anksioznosti koja obično traju nekoliko sati i rijetko više od nekoliko danaOve epizode mogu odražavati ekstremnu reaktivnost pojedinca na interpersonalne stresore.
Hronični osjećaj praznine i bijes

Osobe koje pate od BPD-a često se žale na osjećaj hronične praznine i lako im postaje dosadno, te stalno traže nešto novo. Osim toga, oni mogu izraziti svoj bijes na neprikladne i intenzivne načine i mogu imati ogromne poteškoću u kontroliranju bijesa.
Oni se obično prikazuju kao vrlo sarkastični pojedinci, sa trajnim zamjerkama i verbalnim eksplozijama. Njihov gnjev se često naglo pokreće kada uoče da je skrbnik ili ljubavnik nemaran, udaljen, ravnodušan ili ih namjerava zanemariti.

Na granici "ludila"

U razdobljima ekstremnog stresa, osobe sa BPD-om mogu pokazati prolazne paranoidne ideje ili disocijativne simptome (npr. depersonalizacija). Ove epizode pojavljuju češće kao odgovor na pravo (realno) ili zamišljeno (nerealno) napuštanje.
Simptomi obično prolaze nakon nekoliko sati ili dana. 

Uzroci graničnog poremećaja ličnosti

Još uvijek se ne zna šta je pravi razlog za ovu vrstu poremećaja. Međutim, otkriveno je da različiti faktori i rizici mogu učiniti osobu predisponiranu za ovo stanje. Ti čimbenici mogu biti biološki, psihosocijalni ili genetski.

Kako liječiti granični poremećaj ličnosti

Liječenje je i dalje težak zadatak za stručnjake zbog složenosti i načina manifestiranja samog poremećaja. Nestabilnost ljudi koji imaju ovaj poremećaj sprječava pridržavanje liječenja, te osoba često napušta ili zanemaruje liječenje.  
Predloženi terapijski pristupi uključuju:
  • Liječenje psihotropnim lijekovima
  • Psihoterapija
  • Intervencija u krizi kroz hospitalizaciju
  • Pristup kroz mrežu podrške: obitelj i profesionalna lica.


granični poremećaj osobnosti

Psihotropni ljekovi

Farmakoterapiju treba posmatrati kao komplementarnu intervenciju u liječenju BPD-a. Ona se ni u kojem slučaju ne smije smatrati zamjenom za ono što se odvija između osobe i njihove grupe za podršku.
Liječnici će propisati lijekove koji su najprikladniji za trenutne simptome pacijenata. Obično su usmjereni na ublažavanje simptoma afektivne nestabilnosti, impulsivnosti i nedostatka kontrole ponašanja, kao i kognitivnih poteškoća.

Psihoterapija

Psihoterapijske intervencije kombinuje različite načine: individualne i grupne. Specifične jedinice uključuju visoko strukturirane, multidisciplinarne i inkluzivne programe.
Kognitivno-bihejvioralne tehnike, vježbanje društvenih vještina i psiho-obrazovanje su se pokazali učinkovitima. Jedna vrsta terapije koja daje dobre rezultate je dijalektičko bihejvioralna terapija (DBT) koju je razvila Marsha Linehan.
Ciljevi terapije su sljedeći:
  • Povećati razinu prilagodljivih vještina i funkcionalnih sposobnosti (briga o sebi, traženje posla, uspostavljanje prijateljstava itd.)
  • Smanjenje impulsivnosti
  • Povećanje osjećaja svjesne prisutnosti ovdje i sada
  • Povećanje tjelesne i psihičke dobrobiti

Intervencija u krizi kroz hospitalizaciju

Ovakva intervencija je rezervisana u slučaju samoozljeđivanja, psihotičnih i depresivnih epizoda, psihosocijalnog pogoršanja ili problema u porodici. Ovo su obično kratkoročni boravci u bolnici usmjereni na kontrolu akutnih simptoma ili kriznog stanja. Nakon što se epizoda krize uspije staviti pod kontrolu, osoba se vraća kući pod liječničkim nadzorom i farmakološkom postupkom terapijom.
Kao što smo vidjeli, BPD je vrlo složen poremećaj, prilično je neshvaćen i teško ga je liječiti. Međutim, patnja ovih pacijenata i ljudi u njihovom okruženju je takva da je neophodno nastaviti sa istraživanjima i spovoditi djelotvorne tretmane.

Comments

Popular posts from this blog