Prema starim Egipćanima, ljudska duša se sastoji iz 9 djelova

Image: pixabay
Prema složenom religijskom sistemu koji je preovladavo tokom gotovo tri hiljade godina u Drevnom Egiptu, ljudska duša je sastavljena od devet posebnih djelova, koji zajedno čine pojedinca.
 U bezbrojnim kulturama poput one u Aziji, Africi, pa čak i Americi, nalazimo koncept Duše koji je sličan ideji koju su razvile religije judeo-hrišćanske skupine, Islam, i evropska filozofija.Ako pogledamo ljudsku dušu s vedske tačke gledišta, naći ćemo da je duša po prirodi vječna - što znači da je ona bez rođenja ili smrti ili bez početka i kraja.
Za drevne Egipćane duša je bila od velike važnosti, a njihov detaljan opis ljudske duše dokazuje da je ovo jedna od najsofisticiranijih drevnih civilizacija koja je ikada postojala na Zemlji, sa izuzetno zanimljivim konceptom koji objašnjava ljudsku dušu, za razliku od bilo koje druge kulture širom svijeta.
Prema drevnim egipatskim vjerovanjima, ljudska je duša načinjena od devet glavnih dijelova: RenBaKaShuyetJbAkhSahuKhat i Sechem.
Trebalo bi napomenuti da su postojala razdoblja u kojima se vjerovalo da je duša sastavljena od pet dijelova, ona u kojima se vjerovalo da djelova ima sedam, ali općenito se prihvata broj devet.
Jb (Srce) bio je ključni dio egipatske duše. Pretpostavljalo se da nastaje iz jedne kapi krvi iz majčinog srca, koja je uzeta za začeće. U drevnoj egipatskoj mitologiji, ljudsko srce bilo je ključno za život poslije smrti.
Shuyet (Sijenka) je uvijek tu. Drevni Egipćani bili su uvjereni da sijenka sažima ono što osoba predstavlja.
Ren (Ime) bio je još jedan značajan dio duše. Ren osobe im je dato po rođenju, a drevni Egipćani bili su uvjereni da će osoba živjeti sve dok se taj naziv bude izgovarao.
Bâ(Ličnost) Drevni Egipćani su vjerovali su da je Bâ sve ono što osobu čini jedinstvenom.
Ka (Vitalna iskra) Prema drevnim egipatskim uvjerenjima, Ka je bio bitan koncept u duši jer razlikuje razliku između žive i mrtve osobe.
Khat (Tijelo) Khat je fizičko tijelo koje, kada osoba premine, predstavlja vezu između duše i zemaljskog života te osobe.
Akh (Besmrtno Jastvo) prema drevnom egipatskom vjerovanju, Akh je bio transformisano besmrtno jastvo koje je garantovalo čarobnu zajednicu Ba i Ka.
Sahu (Sudac) Sahu je bio aspekt Akha koji bi se osobi pojavio kao duh u budnom stanju ili u snovima dok osoba spava. Sahu se razlikovao od svih ostalih aspekata duše kad je osoba "opravdana" od strane boga Osirije i ako je bila ocijenjena dostojnom vječnog postojanja.
Sechem (Još jedan aspekat Akh) Sechem je bio još jedan aspekt Akh-a koji mu je omogućio da vlada događajima. Bio je prepoznat kao vitalna životna energija osobe koja se očitovala kao moć koja je imala sposobnost da kontroliše okolinu i ishode.

Comments

READ MORE

loading...

VIŠE SA WEBA

Oglas

Popular Posts