NAJNOVIJE

Emocionalna distanca: kada odnosi u vezi zahlade

Image
Kada se zdravi odnosi počnu gubiti, ljudi se često počnu ponašati loše. Kada se suoče s emocionalnom distancom, neki ljudi odlaze bez objašnjenja. Drugi pronalaze izgovore ili odbijaju priznati znakove da se odnos približava kraju.

Kako reagujete na stres: kao čelik, plastika ili staklo?

Jeste li "napravljeni" od plastike, stakla ili čelika? Način na koji se suočavamo sa svakodnevnim poteškoćama (stresom) određuje "materijal" od kojeg smo sačinjeni.
Ključevi otpora nam otkrivaju da uvijek možemo mijenjati elemente koji nas oblikuju. Na ovaj način, postajete optimalniji "materijal", onaj koji je na pola puta između bambusa i grafena.
Postoji odlučujući aspekat kada je u pitanju uživanje u istinskom mentalnom i emocionalnom blagostanju. To znači razumijevanje mehanizma koji koristimo da se suočimo sa životnim preprekama. Dva najčešća odgovora koja primjenjujemo su izbjegavanje i mir ili „ne-otpor”.

„Prava mjera svih snaga je otpor koji pobjeđuje.”

-Stefan Zweig-

Umjesto što krivimo sebe što ne znamo kako da iznađemo drugu alternativu da se izvučemo iz stresne situacije, kada smo "preplavljeni" od trećih strana ili kada vidimo sebe u tunelu bez izlaza, vrijeme je da obratite pažnju na jedan relevantni aspekat. Potreba da pobjegnemo ili ostanemo je unaprijed isprogramirana u našem mozgu. Ona je odbrambeni mehanizam koji još uvijek nismo ažurirali. "Dizajnirani otpori" koji nam pomažu da preživimo. Međutim, oni rijetko doprinose našoj sreći.

U tom smislu, ključevi otpora u direktno povezani sa našom dobrobiti. To znači da ukoliko ih shvatimo, možemo puno pomoći sebi. 


Mozgovi koji su manje ili više otporni na stres
Većina nas smo se nekada zapitali ovo pitanje: Zašto postoje ljudi koji se nose sa nevoljama nevoljama na tako "senzacionalan" način? Divimo se njihovoj umjerenosti, njihovom optimizmu, i njihovoj sposobnosti da vide mogućnosti tamo gdje ostali vide samo zidove i barijere. Da li su se prethodno pripremili za ovakvo nešto? Da nisu pohađali kakve kurseve, ili imaju urođenu mudrost, ili postoji nešto posve drugačije u njihovim mozgovima? 


Ključ koji u ovom posljednjem aspektu: Njihovi mozgovi. Ma kako se čudno činilo, postoje ljudi koji imaju mozak otporan na stres, ličnosti sa većim emocionalnim resursima koji im pomažu da umire anksioznost i izbjegnu iracionalne misli u ekstremnim situacijama. Medicinski fakultet Weill Cornell u New Yorku je sproveo zanimljivo istraživanje u kom su istraživači odredili direktan odnos između odgoja koji se temelji na zdravoj privrženosti i vještijeg odgovora/reakcije na stres i anksioznost.
Neadekvatan odgoj tokom kojeg dijete nije primalo dovoljno emotivne podrške utiče na razvoj dječijeg mozga. Naime, struktura koja je najviše pogođena je amigdala, neurološki kontrolni centar koji je zadužen za regulaciju naših emocija i straha. Dakle, dijete kojem nije poklanjano dovoljno pažnje i čiji odgoj karakteriše "emocionalna oskudica" teže i lošije upravlja emocijama.

Jeste li napravljen od plastike, stakla ili čelika?

Kao što smo istakli, nije bitno koju vrstu mehanizma koristimo da bismo odreagovali na teškoće, stres, ili nedaće. Nije bitno da li smo od onih koji bježe ili ostaju da se bore. Možemo naučiti nove strategije zahvaljujući neuroplastičnosti (ili moždanoj plastičnosti)
Obučavanje/stimulisanje mozga da primijeni nove pristupe i strategije ga pretvara u otporniji, vještiji i sofisticiraniji stroj. Cilj je osigurati da nam naš mozak ne pomaže samo da preživimo. Ono što mi stvarno želite je da nam on pomogne da budemo sretniji. 


Dolje su navedene tri najčešće vrste odgovora na stres i ključevi otpornost koje se obično koriste.

ODGOVOR ČELIKA
Stres se "odbija" od ljudi koji reaguju poput čelika. Ova vrsta pristupa nije posve najbolja. Ona zapravo predstavlja mnoge rizike. Potpuna otpornost na stres usporava proces učenja, tako da osoba ne uči iz stresne situacije. Osim toga, niko nije potpuno "neprobojan". Niko nije izrađene od čelika jer je naš spoljašnji sloj čisto emocionalne prirode.

Ključ je u tome da shvatimo da,  daleko od toga da budemo "neprobojni" i potpuno rezistentni na probleme, čineći da oni „odskaču” od nas, prije će biti da se moramo opremiti vještinama koje nam pomažu da bolje upravljamo njima i da ih transformišemo.


ODGOVOR PLASTIKE
Zanimljivo je znati da većina nas primjenjuje ovu strategiju. Njene karakteristike su sljedeće:
  • Imamo razna "udubljenja" koji su nastala kao rezultat nedaća i stresa.
  • Fleksibilni smo i otporni istovremeno. Dakle, mnogo puta se osjećamo kao da ćemo se razbiti. To je kao da hodate po konopcu u vazduhu na kom morate znati kako da balansirate da ne biste pali.ODGOVOR STAKLA
Kao što možete pretpostaviti, odgovor stakla nije nikako poželjan. Ovo je najgori odgovor. On pruža najmanje resursa. Ovi ljudi se tokom stresa "slamaju", te stoga moraju naučiti da se prilagođavaju, da ne bili uništeni. 


Najzdraviji otpor
Kada se radi o najzdravijem otporu, možemo reći sledeće: morate naći sredinu između snage i fleksibilnosti, prostor zrelosti gdje možete upravljati, praviti prioritete i transformisati. Ako dopustimo da naši urođeni psihološki obrasci odbrane djeluju, opredijelićemo za liniju manjeg otpora, tj. reagovaćemo poput stakla.
S druge strane, ako biramo liniju najvećeg otpora, iskoristićemo svu našu energiju kako bismo "podigli zid" koji će nas štititi od samog života. To je reakcija čelika.

Ključ najzdravijeg otpora je jačanje samopouzdanja i svijest o tome da zaslužujemo bolje. Ne treba pustiti da nas ništa "preplavi".
Najbolje je transformisati se u "materijal" koji je rezistenatn poput plastike, a savitljiv poput bambusa, jer to znači otpornost i fleksibilnost. "Fleksibilni jaki materijal" nam pomaže da prevladamo poteškoće i da učimo iz njih.


Comments

Popular posts from this blog