"Srećan je ko ume da voli" - predivni citati Hermana Hesea

"Čudna je ljubav, čak i umetnosti. Ljubav ima moć koju kultura, intelekt i kritika nemaju; povezuje ono što je udaljeno i spaja ono što je različito. Savlađuje vreme jer svaku stvar stavlja u svoje središte. Samo ona daje sigurnost, samo ona je uvek u pravu jer joj to nije cilj."
"Meni su moja osećanja draža od svih cinizama ovoga sveta." 
"Tebe možda volim zato što si slična meni. Druge volim jer su sasvim drugačije no što sam ja."


"Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo, ono sto daje vrednost i i lepotu našem postojanju. Gde god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija. Novac nije ništa, moć nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesrećni. Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti. Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja; ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi. 

Ima različitih osećanja, ali to je samo privid, u suštini, ona su sva – jedno. I volja je, na primer, jedno od njih. Ali za mene je i to ljubav. Sreća je ljubav, samo ljubav. Srećan je ko ume da voli. Ljubav pokreće našu dušu, u njoj pronalazi svoje biće i svoj život. Srećan je, dakle, samo onaj ko ume da voli. Ali voleti i želeti nije isto. Ljubav je želja koja je postala mudra; ljubav ne želi da poseduje, želi samo da voli. Zato je bio srećan filozof koji je ljubav prema svetu negovao u svojim mislima i na taj način uvek nešto novo saznavao. Ali ja nisam bio filozof. …Sve nesreće ovog sveta, pa i ona koju sam nosio u sebi, proizašle su iz nedostatka ljubavi. Sa tog stanovišta, načela Novog zaveta odjednom su mi se učinile istinitim i dubokim. „Dok ne postanete kao deca“ ili „Carstvo nebesko je u vama.“


"To što svaka ljubav u sebi nosi duboku tragičnost, nije razlog da se ne voli."

"Voleo je i pritom našao sebe samog. A većina voli da bi pritom sebe izgubila."

"Iskustvo nas uverava da nijedan odnos, nijedno prijateljstvo, nijedno osećanje ne može opstati ako u njega ne unesemo krv naše krvi."

"Ljubav nije zato tu da bi nas usrećila, već da bi nam pokazala kako možemo biti jaki u patnji i podnošenju."

"Ljubav ne treba da moli, a ni da zahteva. Ljubav mora imati snage da u sebi samoj dođe do izvesnosti. Onda nju više ne vuku, nego ona vuče."

"Nekada sam verovao da je posebno uživanje biti voljen, a sam ne voleti. Sada sam iskusio kako je mučna ljubav koja se nudi, a koja se ne može uzvratiti."

"Prozreti svet, protumačiti ga i prezreti, to je stvar velikih mislilaca. Ali, meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet ni sebe, da na njega, na sebe i na sva bića mogu da gledam s ljubavlju, s divljenjem i sa strahopoštovnjem."

"Ima onih koji sebe smatraju savršenima samo zato što od sebe ne očekuju mnogo."
"Dešavala su mu se čuda kojima se nije čudio."


"Ne živimo ni od čega drugog nego od naših bednih, lepih, predivnih osećanja, i ako bilo kome među njima nanosimo nepravdu, to je zvezda koju smo ugasili."


"Izgleda da više nema ni tragičnih ljubavnika a ni virtuoza: ima samo prizemnih lovaca na miraz i psihopata."

"Ali misli još uvek ne znače život. One su put koji prema njemu vodi, a mnogi večno ostanu na tom putu."


"Mašta i moć identifikacije, nisu ništa drugo do oblici ljubavi."


Comments

Popular Posts