10 ključeva za prepoznavanje zrelosti i starosti duše

Šta znači kada je duša zrela ili nezrela?
​Ako sebi postavite pitanje: "Šta očekujem od života?", i date iskren odgovor, kvalitet tog odgovora sadrži i odgovor na pitanje kolika je starost/zrelost vaše duše. 


Nije neuobičajeno da starija duša doživi izvjesnu depresiju, apatiju ili egzistencijalnu letargiju kada je u pitanju svakodnevni život. Starija duša je sposobna da uoči kako fizičko postojanje gubi svoj sadržinu i smisao i kako svakodnevnica brzo gubi sjaj i važnost.
Evo 10 ključeva za prepoznavanje zrelosti duše.Ključ 1.

Nezrela duša je uvijek puna želja, ima previše ambicije i ciljeve koje namjerava da ostvari, bez obzira da li su ambicije one najnižeg reda (bogatstvo, moć) ili one prefinjenije (vjerska posvećenost). Postizanje ovih ciljeva uvijek zahtijeva puno vremena, pa je budućnost uvijek važna za nezrelu dušu. Ona ne umije spoznati sadašnji trenutak, nikada ga nije svjesna.


Ključ 2.

Kada nezrela duša ima dugoročne duhovne ciljeve, uvijek može sumnjati u važnost događaja koji se odvijaju u sadašnjosti, ovdje i sada. Ego koristi sadašnji trenutak kao odskočnu dasku za svoje buduće ciljeve.


Ključ 3.

Zrela duša, na pitanje: "Šta očekujem od života?”, daje odgovore poput sledećeg: “Želim da pronađem stvarni centar svog života kako bi postigla trajnu sreću i radost koja je nezavisna od onoga što se spolja dešava, želim radost postojanja i stanje jedinstva.

Ključ 4.
Kada se nezrelo duša okrene duhovnim ciljevima i naiđe na zahtjeve stanja gdje ne treba da koristi um, počinje da igra umne igre pomoću kojih pokušava da premosti nepostojeće razlike između sebe i svega postojećeg.


Ključ 5.

Zrela duša je iznad želja i ambicija vezanih za materijalne forme i oblike. Ona je shvatila da joj ostvarenje ciljeva i ambicija nije donijela stvranu sreću, te je s ovim saznanjem postala mudrija i zrelija. Možda joj je donijelo privremeno zadovoljstvo, ali ne i trajnu sreću.


Ključ 6.

Zrela duša je iskusila prirodu želja, konstantnu promjenjivost spoljašnjih oblika i formi, gdje ništa ne traje, gdje je sve dijalektičke prirode i promjenljivo.


Ključ 7.

Zrela duša je sposobna (ne plaši se) napustiti svoje svjetske želje i ambicije i postati siromašna u smislu materijalnog bogatstva i imovine.


Ključ 8.

Zrela duša je svjesna da ego nije pravi centar sopstvenog bića. Zrela duša će se sve manje identifikovati sa njim. Zrela duša će početi da traži pravi centar, i da se oslanja na taj centar u sve većoj mjeri.


Ključ 9.

Zrela duša ne insistira na sebi, ona je zadovoljna što se predaje procesu koji to "sebe” na kraju rastvara i sjedinjava sa svim postojanjem.


Ključ 10.

Zrela duša postepeno napušta identifikaciju sa Egom, jer je spoznala da je ego zapravo Svijest bez oblika.(prema Frenku M. Vandereru (Frank Wanderer))

Comments

READ MORE

loading...

VIŠE SA WEBA

Oglas

Popular Posts