ZAŠTO NE TREBA TJERATI ŽENE NA MATERINSTVO. O TOKSIČNOM RODITELJSTVU


Teško je biti savršena majka, ali je moguće biti dobra majka - na više načina. Ali, šta se dešava kada žena nema želju da bude majka ili kada joj u datom trenutku nije vrijeme za materinstvo? Šta se dešava kada je pod pritiskom okoline i kada joj je uloga majke nametnuta, što je nerijetko slučaj?Tada se može javiti sindrom toksične majke.

Za mnoge žene materinstvo je najčudnija i najdivnija stvar koja im se ikada dogodila. Uživaju u materinstvu i srećne su. Međutim, postoje i one koji nisu željele da postanu majke, koje daju svoju djecu na usvajanje ili ih napuštaju. Zatim postoji i grupa žena koje su indirektno natjerane na materinstvo (pritisak zajednice ili okoline), a u stvarnosti nikada nisu željele da rađaju djecu.


Psiholog Olga Karmona prepoznaje da nije lako shvatiti da postoje žene koje uopšte nisu zainteresovane za djecu. Mnogi od nas žive u društvima gde se smatra da život bez djece nije najbolja opcija, te se na mnoge načine vrši pritisak na žene da se ostvaruju kao majke što prije. Međutim, ovaj pritisak na žene da postanu majke može donijeti više štete nego koristi.
Upravo ovaj pritisak stvara kasnije toksične majke. U ovoj grupi žena postoje i one koji su u ušle u materinstvo iz razloga koje su van njihove kontrole i protiv njihove volje.


Sindrom toksične majke
Žene sa ovim sindromom su vrlo česte. Srijećete ih redovno. Toksična majka je žena koja ili nije željela postati majka, ili nije bila spremna za ovu ulogu u datom trenutku, ali je to učinila zbog društvenih konvencija i pravila, koja živi prema unaprijed pripremljenom scenariju, a da se nije mnogo pitala za svoju sudbinu. Njenu sudbinu je odredila njena okolina, a pošto ova nametnuta “uloga” funkcioniše po interciji, ona se ponavlja kada su u pitanju mnoge žene. Toksične majke nisu loše osobe, niti je njihova krivica što prolaze kroz sudbinu koja im je unaprijed određena, a da se za nju ne pitaju. To su žene koje se ne nalaze u materinstvu, ali im je ono nametnuto. Ovdje je krivac sredina koja nameće uloge, vrši pritisak, i stvara mnoge nesrećne sudbine: kako žena, tako i djece.Posljedice sindroma toksične majke
Kao što možete zamisliti, posljedice sindroma toksične majke uopšte nisu prijatne. Štaviše, ne samo da utiču na samu ženu, već i na djecu, kao i na one u njenom neposrednom okruženju.​
Za majku koja nije bila spremna za materinstvo, teško je voljeti svoje dijete bezuslovno. Njoj materinstvo ne pada lako i nije najljepša stvar koja joj se mogla dogoditi. Na potomstvo može gledati kao na prepreke ili neprijatnosti. A takođe može projektovati svoje najintimnije nade i želje na djecu, ne brinući za potrebe djeteta. Ovakve “toksične majke” su najčešće. To su one osobe koje vrše pritisak na svoje potomke da ostvaruju njihove nade i očekivanja, bez obzira na to da li dijete ima potpuno druge želje.Ova situacija dovodi dotle da žene u mnogim prilikama pokazuje svoje narcisoidno ponašanje. Ako ne preuzmu svoju ulogu kao majke, one imaju tendenciju da gledaju na svijet na detinji način, filtrirajući sve kroz svoje potrebe i želje. Najgori slučaj je kada ovakve majke postanu vrlo ogorčene žene. Ovo se dešava zato što ona nema drugog izbora osim da gleda kako se svijet i interesovanja djeteta udaljavaju od njenih očekivanja i želja, što joj čini veoma nesrećnom.Djeca toksičnih majki pate od mnogih posljedica
Logično je pomisliti da će djeca biti najviše pogođena ukoliko odrastaju uz toksične roditelje. Djeca ovakvih majki nose krivicu za nesreću žene koja ih je rodila. Zbog toga trpe razne nedaće, manipulaciju, pogrešno shvatanje, kritike, ponižavanje i čak velike surovosti.
Za dijete nema ničeg tako štetnog kao kada od roditelja ne dobija ljubav, saosjećanje i razumijevanje. Toksična majka ne osjeća veliku empatiju za svoje dijete, jer je njen svijet potpuno egotističan, tj. usmjerena je na ostvarenje svojih ciljeva, nada i snova kroz dijete. Pored toga, toksična majka redovno stavlja naglasak samo na greške djeteta i negativne osobine, posebno na one koje njoj najviše smetaju. Dijete nikada neće ispuniti njene standarde i biće nemilosrdno kritikovano. Može se desiti da ovakve žene osjećaju ljubomoru kada su u pitanju dostignuća djeteta.
Logično je pomisliti da će toksična majka učiniti da se svi oko nje osjećaju nesrećnima. Ovo su žene koje idu iz ekstrema u ekstrem: ili se previše iscrpljuju zaštitom djetata, što dovodi to toga da ga smatraju nekompetetnim, ili svojoj djeci ne nude nikakvu podršku.Nije neuobičajeno da toksična majku teži da ostvari ugled preko svoje djece. Zbog toga, očekivanja koje ona stavlja pred djecu mogu biti potpuno nerazumna. Djeca moraju biti tačne replike onoga što je ona ili onoga što želi da bude.
Ona takođe može igrati žrtvu ili koristiti bolest kako bi dijete moglo da se osjeća krivim i da manipuliše njime. Ona čak može zamijeniti uloge i učiniti da dijete osjeća kako ono mora da vodi računa o njoj a ne obrnuto.Igranje uloge koja nije izabrana, a još više uloga sa ogromnom odgovornošću, poput uloge majke, nije nimalo lako. Samo pomislite da na svijetu postoji puno majki koja nisu postala majke sopstvenom voljom ili su potpuno razočarane iskustvom materinstva. Međutim, postoji i druga istina: nisu sve ovakve žene ispunili svoj život i život svoje djece gorčinom i ozlojađenošću. Zapravo, mnoge od njih su uspjele da naprave najbolje od situacije. Uvijek postoji nada i rad, kao i profesionalna pomoć koja može pomoži kako roditeljima, tako i djeci ovakvih roditelja.


Izvor informacija: exploringyourmind.com

Comments

READ MORE

loading...

VIŠE SA WEBA

Oglas

Popular Posts