ZAKON PRIVLAČENJA I PSIHOLOGIJA. OSNOVE I VALIDNOSTI ZAKONA PRIVLAČENJA


Zakon privlačenja postoji, ali problem je, kao i kod mnogih zakona, što se i ovaj pogrešno tumači i biva simplifikovan i banalizovan.

Napomena: "Zakon privlačenja" je široka i kompleksna tema, ma kako se jednostavnom činio. Ovdje će biti riječi o "Zakonu privlačenja" u kontektu želja da se nešto ostvari i da se privuče pozitivna promjena, a ne o privlačenju negativnosti u sopstveni život. 

Zakon privlačenja. Mnogo se govori o njemu i mnogo je već napisano. Nije riječ o psihologiji privlačenja između dvije osobe kako bi formirale romantični odnos, već o području ličnog razvoja koje je doživjelo veliki uspjeh poslednjih godina.
Ovdje se radi o razmišljanju, na primjer, da će nas sreća pratiti u svim našim poduhvatima, o imanju intenzivne želje za nečim, sa puno optimizma i samopouzdanja, koje će nam pomoći na putu ostvarenja naših ciljeva. Ove ideje, izražene na najjednostavniji način, čine koncept koji je dobro poznat pod imenom "Zakon privlačenja", prema kojem određeni energetski talasi imaju uticaj u vlastitu korist ili pak u vlastitu štetu.


Prema ovom zakonu: "Mi smo ono što mislimo". Razvijamo sopstveno mentalno stanje kroz fine, skladne vibracije izazvane sopstvenim mislima. One su i uzrok i način na koji mi dobijamo stvari - ili ih gubimo.

Da li je ovo moguće? I, da li je stvarno pouzdano? S obzirom na njegovu relevantnost, posebno u disciplinama ličnog razvoja, vrijedi ga malo bolje osmotriti i proanalizirati na objektivan način.

Osnova "Zakona privlačenja"

"Zakon privlačenja" nije nov koncept. Svoje korijene ima u klasičnoj teozofiji i u pokretu, filozofiji i duhovnosti "novog doba", koja vjeruju u polja energije i one sile koje su satkale i dalje tkuju univerzum.
"Zakon privlačenja" ima svoje mjesto i u dobro poznatim i prihvaćenim psihološkim disciplinama:

  • KOGNITIVNA TEORIJA: idealna perspektiva za polje učenja gde nam spoznaja različitih mentalnih procesa poput percepcije i pamćenja može pomoći da steknemo određeno znanje i proizvedemo promjene. Razmislite, na primjer, o onima koji pokušavaju da prestane da puše. Zamišljavajući sebe početkom svakog dana bez te «toliko neophodne» cigarete, oni mogu doprinijeti promjeni. Drugim riječima, uporna misao nam pomaže da postignemo ciljeve, kako i jeste prema zakonu privlačenja. Ako još bolje razmislite: misao i promjena misli jeste početak svake promjeneAko nešto planirate i želite, prvo i ide misao, nakon koje slijedi radnja – ne može obrnuto.
  • KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNA TERAPIJA: zanimljiva stvar u vezi sa ovom psihološkom tendencijom je to što nas ona uči da su naše misli izvor naših emocija i ponašanja. Nikako drugačije. Drugim riječima, mi kontrolišemo sopstveno emocionalno polje promjenom naših misli. Ako ste sebi postavili određeni cilj i uporni ste u razmišljanju kako ga postići, to će vas na kraju orijentisati i a vaša sposobnosti da ga postignete će se povećavati (kao i šansa, naravno).


Zako privlačenja ide ruku pod ruku sa radnjom i akcijom

Zakon privlačenja funkcioniše, ali nije dovoljno samo zamišljati, skršetnih ruku, ne radeći ništa, čekajući da se nešto dogodi, samo zato što smo to «poželjeli». Mora postojati akcija i radnje usmjerene ka cilj, tj. mora se aktivno raditi na postizanju cilja. Treba biti svjestan činjenice da se do rješenja problema ne dolazi pukim željenjem i «moljenjem univerzuma» da vam ispuni želje. Univerzum traži hrabrije radnje i aktivnost.


Druga stvar koju treba naučiti je da prihvatate neuspjehe i da se ne padate «u očaj bez dna». Upravo je ovo taj toliko neophodni pozitivni stav, entuzijazam i istrajnost. Zato su mnogi učitlji od vajkada stavljali toliki akcenat na pozitivno i optimističko razmišljanje. Stvar je u tome da ne padate u očaj kada vas zadesi neuspjeh, već da imate nade i da istrajavate. Uspjesi su neizbježni, nađite načina da se nosite sa njima. Ovako se i spoznaje sopstveni pravi put i otvaraju nove perspektive. Možda vam niko nije rekao da su neuspjesi, propusti i razočarenja i moguća i neizbježna, ali takav je život. Od vas zavisi kako ćete reagovati, a od tih reakcija i dalji tok. Na neuspjeh možete gledati kao na još jednu šansu i iskustvo iz koga ćete učiti (što će vas još više osnažiti), ili možete padati u očajanje gubeći nade i životnu energiju. Ovi prvi će uspjeti u životu i za njih će zakon privlačenja funkcionisati.
Morate dopustiti «zakonu privlačenja» da se probije do vas i počne da djeluje – a to ne ide «instant», već je potrebno vrijeme, strpljenje i ogroman rad na sebi i mijenjanju obrzaca razmišljanja.
Zakon privlačenja treba da bude prvi podsticaj. Onda je neophodno promijeniti stav prema situaciji, problemu i životu. Tako pokrećete «zakon akcije», jer energije se neće pokrenuti same od sebe: vi ih pokrećete. Pravite planove, načine, krčite svoju stazu. Ponekad se zaustavite i osmotrite šta možda radite pogrešno, a ša je dobro. Bitno je znati da je svaki pomak dobar i svaki je korak više ka cilju.
Zakon privlačenja je dobar «motivacioni koncept», ali uvijek je dobro posmatrati stvari objektivno, i znati da ukoliko želite da se Univerzum pokrene, prvo se morate pokrenuti vi. Budite sigurni u sebe, i radite na izgradnji svoga svijeta – svakog dana.

Comments

READ MORE

loading...

VIŠE SA WEBA

Oglas

Popular Posts