TAJNA KARMIČKE INTELIGENCIJE: spoznati blokade iz prethodnih inkarnacija


Mnogi su čuli za slučajeve ljudi koji se nakon stanja duboke kome bude sa poznavanjem nekog stranog jezika koji ranije nisu ni govorili ni učili. Ovaj fenomen još uvijek nije naučno objašnjen. 
U svijetu je poznato oko 60 slučajeva osoba koje su se probuduli iz duboke kome sa takozvanim “sindromom stranog akcenta”. Postoje čak i slučajevi pacijenata koji su se budili sa poznavanjem jezika koji je odavno izumro, a koji je sezao i do strog Egipta.
Duhovna praksa označava ovaj fenomen kao "karmičku inteligenciju". Duša se vraća u vibracije druge inkarnacije, stara jezička vještina se aktivira i dovodi u budnost svijesti. Naše poznato linearno vrijeme samo je ljudski konstrukt, postoje različite paralelne dimenzije - i na njih se može uticati.


​Karmička inteligencija je takođe osnova mnogih potencijala za našu budućnost

U našim suptilnim tijelima se čuvaju sve informacije koje smo sakupili tokom našeg boravka na Zemlji, te stoga ovi fenomeni kao što je “iznenadno” poznavanje stranog jezika, ili maternji jezik sa stranim naglaskom ukazuju na ranije inkarnacije. Ove sveobuhvatne kosmičke informacije, koje su sačuvane u našem sopstvenom polju svjesnosti, čine našu dušu onim što smo u sadašnjoj inkarnaciji. Kao ljudi smo u suštini "vođeni" uslovljenim umom u ovom životu, a naše duhovne potrebe i karakteristike uzimamo samo donekle u obzir, što je greška. Dušu možemo osjetiti samo kroz srce, a umove glavom. Trenutno je naš svijet “bolestan”, jer se previše važnosti pridaje umu i razmišljanju, da je vraćanje u ravnotežu prijeko potrebno (= kosmička dijalektika).


Tokom stanja kome "miješaju" se različita sjećanja na prošle živote sa sadašnjim, jer dolazi do neplaniranog preklapanje različitih suptilnih slojeva, za razliku od iskustava bliskih smrti, kada su ljudi gotovo jednoglasno zvještavali kako su često doživljavaju sudbinske uvide koji su ih mijenjali i pretvarali u druge osobe. Uvidi koji bi na neki način trebalo da utiču na ljude da preciznije ispitaju život i, ako je potrebno, da ga promijene. Ali čak i bez stanja kome, iskustva i sjećanja iz prethodnih inkarnacija nam se vraćaju u sadašnje postojanje. Ovo može imati mnoge prednosti, ali i mnoge nedostatke, ukoliko određene blokade iz prošlih života još uvijek nisu razriješene i uklonjene. Karmička inteligencija je vječna i može nas mijenjati na bolje, ukoliko prihvatimo nas same i sve one koji su uključeni u karmu sa jasnoćom, spokojstvom, razgraničenjem i oproštajem.

Čudesni potencijal svakog karmičkog odnosa je što nam omogućava da rastemo duhovno i psihički i razvijamo našu svijest, ljubav i samopoštovanje. Drugim riječima, čini nas razvijenijim, svjesnijim i boljim pojedincima.


"Deja-vu" iskustva su konkretni dokazi o određenoj inkarnaciji, kao i magična moć privlačnosti određene osobe, koja se ne može objasniti. Kada neko uđe u karmički odnos, često slijede komplikacije, jer se mogu pojaviti nerazriješene karmičke blokade iz prošlosti, na kojima treba raditi u sadašnjosti. Jedan od ciljeva u planu duše je da popravi/ozdravi karmičke odnose sa drugim dušama, pa tako ove vrste susreta sa određenim dušama nisu slučajnost, već su predodređene. One su velika šansa za liječenje i ozdravljenje duše, iako često kroz patnju.
Da li vas privlače srednjevjekovni trgovi, stara zdanja, dvorci, katedrale, i stari gradovi uopšte?

Takođe je jednako moguće da smo prenijeli (prirodne) talente i sposobnosti iz prethodnih inkarnacija u naše sadašnje živote, što ljudi sa strane ponekad posmatraju sa čuđenjem. Takozvana “čuda od sjece", koja su sposobna da sviraju muzičke instrument, pjevaju ili slikaju u ranim godinama su primjeri za ovo. Čak ni ne treba da nas čudi ako postoje određene stvari koje volimo i koje odrađujemo s velikom lakoćom. Možda otkrijemo neku strast u sebi i u kasnijim godinama, kada počinjemo osjećati interesovanje ili žudnju za određenim aktivnostima. Takođe, razne averzije prema određenim stvarima ili fobije mogu proisteći iz prošlih života, kao, na primjer, strah od visine ili plivanja.
Karma i karmička sjećanja su ponekad razlog zašto mnoge ljude privlače srednjevjekovni trgovi, stari gradovi, dvorci i stari običaji i tradicije. Ovo su, u stvari, uspomene koje i dalje energetski djeluju na veoma dubokom nesvjesnom nivou.
Razmislite o surovom vremenu progona “vještica”, tokom kojeg su mnoge žene i muškarci u veoma ranom uzrastu stradali, te stoga čežnja za starim mjestima može bti u vezi sa tadašnjim životom zbog nasilne i često neočekivane smrti.


Svjesno uranjanje u polje karmičke inteligencije

Da bismo prepoznali i razriješili blokade koje nas sputavaju, moguće je svjesno uroniti u emocije, situacije ili životne okolnosti svog prethodnog života. Naravno, ovo nije uvijek lijep niti prijatan doživljaj. Mnoge duše su u srednjem vijeku i tokom većih svjetskih ratova prolazile kroz dramatične i teške događaje, te polje karmičkih energija i dalje radi nesvjesno u suptilnim nivoima tijela. Posebno traumatična iskustva ili šokantni događaji poput iznenadne smrti mogu nesvjesno uticati na naše emocije. Sve ovo može imati prilično neprijatne efekte kao što su bolesti, problemi sa novcem, teškoće u spavanju, problemi u emotivnim vezama, itd. Ovako teške stresne blokade moguće je riješiti samo uranjanjem u polje karmičke inteligencije u cilju sticanja uvida u prošle živote. Moguće je i doživjeti san koji daje odgovore, pročitati knjigu koja vam je slučajno došla u ruke ili doživjeti iskustvo čudesnog susreta sa nekom osobom.Važni uvidi mogu se doživjeti i tokom redovnog praktikovanja meditacije.


U nekim religijskim zajednicama (Siriji/Liban), tradicija je da se maloj djeci postavljaju pitanja o njihovim prošlim životima. Doktrina o reinkarnacija (ponovnom rođenju) takođe je bila sastavni dio hrišćanstva sve do 5. vijeka, iako crkva to žestoko poriče. U Konstantinoplju u 6. vijeku je odlučeno da se vjerovanje u reinkarnaciju izbaci iz hrišćanskih učenja i vjerskih knjiga. Međutim, neki pasusi su ostali. Sama Biblija sadrži odlomke koji ukazuju na to da je Isus govorio o ponovnom rođenju, kao što je  Jevanđelje po Mateju, Glava 17, redovi 10-13:


I zapitaše ih učenici njegovi govoreći: zašto dakle književnici kažu da Ilija najprije treba da dođe? A Isus odgovarajući reče im: Ilija će doći najprije i urediti sve. Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga; nego učiniše s njime šta htješe:  tako i sin čovječij treba da postrada od njih. Tada razumješe učenici da im govori za Jovana Krstitelja.”Sledeća pitanja mogu pomoći da se utvrdi da li prošle inkarnacije i dalje imaju uticaja na vaš život, tj. "blokiraju" li život na bilo koji način:

- Da li ste bili na nekom mjestu prvi put, a ono vam se ipak učinilo kao poznato od prije?

- Da li imate određene (prirodne) talente, da li vam je lakše naučiti određene stvari (muzika, jezike sportovi, hobiji) u odnosu na druge ljude?

- Da li ste ikada sreli osobu za koju ste osjetili da je već poznajete?

- Da li se uvijek susrećete sa istim preprekama u životu?
- Da li postoje stresni odnosi sa članovima u vašoj porodici ili u neposrednom društvenom okruženju?
- Da li se osjećate kao da imate određenu "temu" koja je veoma stresna za vas?

Comments

Popular Posts