JUNGOVA TERAPIJA u cilju pronalaska emotivnog balansa


Cilj Jungove terapije ili Jungove analize je da osvijetli mračne strane naše psihe kako bi se olakšala samorealizacija. Radi se o intenzivnoj i temeljnoj psihološkoj terapiji.
Zahvaljujući bliskom odnosu koji se gradi između analitičara i pacijenta, moguće je objediniti svjesne i nesvjesne djelove psihe. Rezultat je istinski emotivni balans.
Karl Jung i njegovo nasljeđe privukli su i inspirisali mnoge ljude. Jung je bio više od od psihijatra i analitičara, koji je Frojdove koncepte podigao na viši nivo. Jung je proučavao i ostala područja: nauku, antropologiju, astrologiju, umjetnosti, religije i svijet snova. Ova područja nije proučavao odvojeno, već sa stanovišta psihologije, kako bi ih učinio dubljima, jedinstvenijima i dinamičnijima. Na ovaj način se poboljšavalo razumijevanje nesvjesnog, pa tako i čitavog univerzuma. Sve je koristio kako bi utvrdio svoju metodologiju i potvrdio svoja proučavaja prema kojima nas naši konflikti, potrebe i nagoni onemogućavaju da budemo u potpunosti mentalno zdravi.

Međutim, mora se reći da nema mnogo onih koji praktikuju Jungovu terapiju. Ova vrsta terapije nije tako česta kao druge koje se baziraju na nekim uobičajenim i zajedničkim pristupima. Pristupi koji su bolje poznati, kao što su kognitivno-bihejvioralni ili humanistički pristup. Zbog ovoga se Jungov rad, kao i Jungova terapija, uprkos originalnosti i njegovom ogromnom doprinosu, smatra nesistematičnom i složenom.
"Psihoterapeut mora posmatrati svakog pacijenta i svaki slučaj kao nešto bez presedana, kao nešto jedinstveno, divno i izuzetno. Tek tada će biti bliže istini.” 

-Karl Jung-
Od onih koji podučavaju Jungove teorije i pristupe danas može se izdvojiti Univerzitet u Berkliju, a oživljavanje ove vrste terapije je uočeno u Južnoj Americi i nekim evropskim zemljama poput Španiji. 
Jungova terapija se polako probija i nalazi svoje mjesta u oblasti psihološkog zdravlja. U svakom slučaju, ona zaslužuje da joj se posveti pažnja i da se počne primjenjivati u praksi.​
Jungova terapija je specijalizovana vrsta psihoterapije koja pomaže pacijentu da ostvari svoj psihički integritet postizanjem putem spoznaje nesvjesnog i usaglašavanjem sa tim dijelom psihe. Svi posjedujemo određene psihičke osobine i karakteristike koje mogu imati veoma složenu nesvjesnu dinamiku koja dalje može uticati na naše stavove, način na koji razmišljamo i kako postupamo sa drugima.
Cilj Jungovske terapije je da nam pomogne da osviejstimo ove nesvjesne faktore kako bismo se usaglasili sa nesvjesnim. Ovdje se može govoriti o onome što je Jung nazivao procesom individualizacije. To znači, s ovom vrstom psihoanalize možemo postići harmoniju između potreba i dostignuća, prošlosti i sadašnjosti. Možemo dostići istinsku zrelost. Ovo će našem sopstvu omogućiti da osjeti slobodu i potencijal za rast.


Životne situacije i okolnosti kada se Jungova terapija može pokazati djelotvornom
Jungovska terapija nam može pomoći da shvatimo i razrješavamo kompleksne situacije, stanja i procese kao što su depresija, anksioznost ili čak bolesti zavisnosti.
Tokom ovog psihoterapeutskog procesa, pacijent prolazi kroz tri veoma specifične faze: samosvijest, transformacija i aktualizacija. Ovaj pristup omogućava da se spozna šta leži u najmračnijim i najnepristupačnijim djelovima naše psihe, kako bi se transformisala i promijenila.Ovaj pristup može biti od koristan u sledećim životnim situacijama:
Kada se osjećamo obeshrabreno, apatično i kada nam budućnost izgleda neizvjesna.
Kada smo ljuti, isfrustrirani, bez poznavanja stvarnog razloga.
Kada prolazimo kroz teške životne trenutke i probleme u odnosima.
Kada započinjemo novu fazu u našim životima, i kada se plašimo da ne ponovimo iste greške.
Kada se osjećamo izgubljeno, kada ne znamo šta da uradimo sljedeće. 
Kada shvatimo da smo zaglavljeni u obrascima ponašanja koja nam samo donose nesreću.
Kod umjetnika čiji se rad zasniva na kreativnosti i kojima je ponekad teško pronaći inspiraciju za nove ideje.
Kod ljudi kojima je potrebno protumačiti snove.Cilj terapije
Kao što je istaknuto, Jungovska analiza je poseban oblik psihoterapije koji pomaže pacijentu da spozna nesvjesnu stranu svoje psihe. To u suštini znači da postajemo istraživači sopstvene psihe. Ovo možemo praktikovati i u društvu stručnjaka iz ove oblasti, koji nam može pomoći da shvatimo određenu dinamiku i kako nesvjesna strana naše psihe utiče na naše ponašanje. Da bi se to postiglo, Jungovska terapija će se usredsrijediti na niz veoma specifičnih dimenzija.One su:


1. Rad na nesvjesnom
U Frojdovoj psihoanalizi nesvjesno nije ništa drugo do prostor u kome se nalazi veliki deo naših potnutih seksualnih impulsa i želja. Karl Jung, međutim, ide dalje u svojim objašnjenjima. On tvrdi da u dubinama naše psihe postoji ogromna mreža satkana od raznih sadržaja, simbola, arhetipova i značenja. Sve ovo treba osviejstiti. Kako bi se ovo postiglo, Jungovska terapija koristi dvije dobro definisane faze.

  • Razumijevanje našeg nesvjesnog uma. 

Kroz niz veoma specifičnih strategija potražite kao što su analiza snova, umjetnost, dijalog ili mašta, terapeut treba da identifikuje i rasvijetli svaki simbol i arhetip koji postoji u našem nesvjesnom umu. Međutim, pacijent takođe aktivno učestvuje. Pacijentova aktivnost je bitna, jer dobar dio ovih simbola može imati specifično značenje za tu osobu. Oni su poput energetskih sila koje prikrivaju problem. 
  • Razumjeti kako naš nesvjesni um utiče na svjesni dio naše psihe

Drugi cilj terapije je da se shvati kako sve što se nalazi u našem umu utiče na našu sposobnost da se osjećamo dobro i ispunjeno.  
2. Tumačenje snova
Zagovornici Jungovog učenja imaju vrlo specifičnu viziju o tome kakvi su naši snovi. Svijet snova ima direktnu vezu sa egom. To je poput pozorišta u kome se otkrivaju važni aspekti u cilju samo-realizacije, zadovoljenja potreba, ublažavanje strahove i ograničenja. Frojd je tvrdio da snovi nisu ništa drugo do područje za zadovoljavanje određenih potisnutih potreba. Jungovci, međutim, smatraju da snovi ponekad djeluju kao kritički glasovi. Kao putevi koji se otvaraju pred nama i stvaraju nove alternative u našem svjesnom umu, tako da možemo imati bogatiji život.
Prema tome, za razliku od Frojda koji je svjesno i nesvjesno posmatrao kao dva zasebna svijeta,  prema Jungu oni čine cjelinu. Tek onda kada integrišemo ova dva dijela naše psihe u jednu, oslobodićemo se.3. Identifikacija kompleksa
Svi posjedujemo komplekse, ali ono što nije dobro je što ti kompleksi ponekad posjeduju nas. Tada život gubi spontanost, mogućnosti i potencijal za razvoj i rast.
Jung je objašnjavao da su kompleksi povezani sa našim naslijeđenim idealima i našim ličnim iskustvima. Prema konkretnom pristupu analitičke psihologije, možemo razlikovati sledeće:Krezov kompleks: potreba da imate novac i moć kako biste se osjećali superiornima.
Kainov kompleks: vezan za ljubomoru.
Ahilov kompleks: potreba da sakrijemo naše slabosti.
Brunildin kompleks: kada imamo potrebu da naše partnere posmtramo kao heroje.
Herostratov kompleks: potraga za stalnom pažnjom.
Antigona kompleks: potreba za brigom i zaštitom.4. Tip ličnosti
Jedan od najviše korišćenih alata za ocjenjivanje u Jungovoj terapije je nesumnjivo Majers-Brigs indikator, koji su razvile Izabel Brigs Majers i Ketrin Kuk Brigs. Ova skala je kreirana na osnovu Jungove knjige Psihološki tipovi i ima sledeće ciljeve:Da shvatimo u kom trenutku se nalazimo na skali između introvertnosti i ekstrovertnosti.
Da shvatimo kako obrađujemo naša okruženja i informacije koje čuvamo u svakom od njih.
Da shvatimo kako donosimo naše odluke, bilo na osnovu naših emocija, presuda itd.
Da otkrijemo koje su naše želje, emocionalne potrebe i radne sklonosti.

Tehnike koje koristi Jungova terapija
Zanimljivo je da je Jung uvijek odbijao da standardizuje svoje teorije i jasno definiše svoju kliničku praksu i metodologiju. Zbog toga su naslednici jungove terapije bili prinuđeni da pribjegavaju njegovim člancima, knjigama i esejima. Koristeći ih, uspijevali su da dođu do konsenzusa koji i danas održavaju.
Dakle, ono što imamo je niz tehnika koje su razvijene u dijalektičkom odnosu između specijaliste i pacijenta. U ovom odnosu mora postojati bliskost, povjerenje i osjećaj partnerstva. Isto tako, Jung je u svojim spisima jasno stavio do znanja da treba postići sledeće:


"Neophodno je da u dijalektičkoj proceduri terapeut u svakom trenutku poštuje ličnost pacijenta. Pacijent treba da bude tretiran dostojanstveno, i treba da budemo svjesni i treba da se oslobodimo predrasuda. Moramo pratiti osobu na njenom ponekad složenom putu otkrića i razvoja kako bismo olakšali psihoterapeutske promjene. Ne treba da postoji "psihijatrijski alergen" koji bi ljekar ili terapeut ostavio u pacijentovom umu u ovom procesu individualizacije ". (K.G.Jung)


Poštovanje pacijenta i sticanje povjerenja je od suštinskog značaja u Jungovoj terapiji. Samo se na ovaj način može stvoriti dobro partnerstvo i izvesti sledeće tehnike:


Konverzaciona terapija
Jungova terapija se iznad svega zasniva na razgovoru. Pacijent se mora osjećati sigurno i udobno. Tek tada je moguće primijeniti druge tehnike, tokom kojih i pacijent i terapeut će biti u stanju da uđu u svijet nesvjesnog u cilju ostvarenja transformacije.Analiza snova
Snovi se ne mogu tumačiti tek tako što ćete kupiti bilo koji sanovnik i naći značenje, pa čak ni pojednostavljeno preko Jungovih knjiga. Jung je znao i jungovski terapeuti su svjesni da je san individualan i da se simboli i arhetipovi koji se pojavljuju u snovima odnose isključivo na ličnost i životne okolnosti osobe koja je san sanjala.
To je, dakle, veoma delikatan, precizan i istovremeno dubok i otkrivajući proces.Asocijacija riječi
Test asocijacije riječi je uobičajena strategija u Jungovoj terapiji. Tokom ovoga terapeut izgovori riječ, frazu ili ideju. Od pacijenta se potom traži da navede prvu riječ koja mu/joj pada napamet. Brzina odgovora (kašnjenje, na primjer) može otkriti neke podsvijesne blokade ili komplekse.Kreativne aktivnosti
Svaki jungovski terapeut će procjenjivati različite vrste kreativnih aktivnosti kao manje il više vrijedne u zavisnosti od ličnosti pacijenta. Jednostavne aktivnosti kao što su slikanje, crtanje, ples ili vođenje dnevnika snova su uvijek briljantne strategije.
Bilo koje radnje koje uključuju izražavanje, maštu i koje otkrivaju aspekte našeg nesvjesnog uma su idealne.Efikasnost Jungove terapije
Jungova terapija je korisna za rješavanje psiholoških problema. Takođe nam može pomoći da ostvarimo veće zadovoljstvo u našim životima i poboljšamo naše radne performanse i odnose sa partnerom i porodicom. Ona podstiče samospoznaju i pomaže nam da prevazidjemo vrijeme lične krize.
Studija objavljena 2013. godine potvrđuje valjanost Jungove terapiju. Prema ovoj studiji,  sa 90 sesija može se postići potpuni terapeutski uspjeh. Ukoliko smatrate ovaj tip psihološkog pristupa odgovarati vašim potrebama i ukoliko mislite da ćete biti zadovoljni radom sa jungovskim terapeutom, onda bi trebalo da pokušate.
Reference:
1.  David C. Hamilton, Jungian Analyst,  How does Jungian Therapy work? : http://www.jungiananalystvt.com/JungianAnalysisinVermont.en.html
2. Mental Health and Mental Disorders: An Encyclopedia of Conditions, Treatments, and Well-Being by Len Sperry
3. Jungian Therapy on Psychology Today: psychologytoday.com

Comments

Popular Posts