UMIRIVANJE UMA


Često, u mnogim životnim situacijama, čovjek se neopaženo vodi sopstvenim sebičnim umom – čak i onda kada je to potpuno izlišno.
To se obično događa onda kada stvorimo negativnosti u bilo kom obliku, ako smo ljubomorni, pohlepni, pun mržnje, ljubomore, itd, i onda kada sudimo o drugim ljudima
Stoga uvijek pokušavajte održavati nepristrstan stav prema ljudima, životinjama i prirodi u svim životnim situacijama. Vrlo često sebični um automatski označava puno toga kao glupost, ili projektuje sopstvene komplekse i slabosti na okolinu.

Oni koji žive bez predrasuda, oslobađaju se  mentalnih barijera
Ako uspijemo živjeti bez predrasuda, naši umovi se otvaraju i puno bolje interpretiramo i obrađujemo informacije. Nije lako osloboditi se ega, ali svi imamo šansu da pokušamo da se razvijamo i radimo na sebi i često možemo odlučiti da li ćemo stvarati pozitivne ili negativne misli. Samo mi možemo prepoznati i osloboditi se vlastitog egoizma koji škodi upravo i samo nama. Međutim, većina ljudi često je porobljena od strane svojih sebičnih umova i neprestano prosuđuje o određenim životnim situacijama i ljudima: ne mogu, čak i ne žele spoznati i održati sopstveni unutrašnji mir.

Niko nema pravo suditi o tuđem životu.
Svi smo mi isti s aspekta biologije: Svi mi imamo jedan mozak, dva oka, jedan nos, uši, udove i tako dalje. Jedina razlika između nas i ostalih ljudi je činjenica da svako u svojoj stvarnosti generira sopstvena iskustva.
A ta iskustva stvaraju od nas ono što jesmo. Budući da je sve jedno, sve ima isto porijeklo. Svi dolazimo iz jedne dimenzije, dimenzije koja je trenutno jedva vidljiva našim umovima.

Peta dimenzija je sveprisutna i još uvijek neshvatljiva za većinu
Peta dimenzija je dimenzija koja je izvan prostora i vremena, koja se sastoji samo od visoko vibrirajuće energije. Svi imamo prefinjeno materijalno energetsko polje. Negativnost usporava ovu energetsku strukturu ili snižava vlastitu vibraciju. Povećavamo gustoću. Kada ljubav, sigurnost, zadovoljstvo i bilo koja druga pozitivna energija uđe u naš život, vibracija raste i postajemo „laganiji“. Osjećamo se lakše i lakši i dobijamo više vitalnosti.
Ova prethodno pomenuta dimenzija vibrira (viša vibracija energije, brže energetsko kretanje čestice) tako da nadilazi prostor i vrijeme, ili bolje rečeno, postoji izvan prostora-vremena. Baš kao i naše misli. One takođe ne zahtijevaju prostorno-vremensku strukturu. Možete zamisliti bilo koje mjesto u bilo kom vremenu, vrijeme i prostor ne utiču na vaše misli. Stoga, i nakon smrti, postoji samo čista svijest i duša. Duša je naša intuicija, pozitivni aspekt u nama, aspekt koji nam daje životnu silu. No, za većinu ljudi, postoji mnogo odvajanja od duše.

Razdvajanje od duše

Za to razdvajanje odgovoran je njihov egoistički um.  Svako ko ima potrebu da neprestano osuđuje, utjelovljuje samo negativnost, mržnju i slično, i ne može imati nikakvu vezu ili ima samo slabu vezu s dušom koja jako vibrira i voli. Ali čak i sebičan um ispunjava svoju svrhu, to je zaštitni mehanizam koji nam omogućava da doživimo dualnost trodimenzionalnog života. Ovim umom dolazi do "dobrog i lošeg" razmišljanja – upravo ovdje čovjek ima izbor kakve misli želi stvarati.

Umirivanje ega stvara unutrašnji mir

Ako umirite sopstveni um, tj. oduzmete mu „uloge“ koje nisu njegove, shvatit ćete da u životu trebate samo jednu stvar - ljubavi. Zapitajte se: zašto biste svjesno dovodili mržnju, ljutnju, zavist, ljubomoru i netoleranciju u sopstveni život, kad vas to na kraju čini samo bolesnima i nesretnima? Radije birajte ostati sretni i živjeti svoj život u ljubavi i zahvalnosti, jer to je ono što će vam pružiti više životne energiju, snage, volje i više samopouzdanja.

Comments

Popular Posts